De geschiedenis van de mens

Galaxy

Lang geleden

In de oudheid speelden de Plejaden al een belangrijke rol in de geschiedenis van de mens. Bij zo’n beetje elke stam op aarde en op elk continent waren er wel mensen die de Plejaden aanbaden. De Plejaden werden vaak in verband gebracht met vrouwelijke aspecten van het bewustzijn en godinnen.

De Plejaden zijn vanuit ons oogpunt niet bewoonbaar, het zijn immers sterren. Maar ons oogpunt vanuit de derde dimensie is slechts een zeer beperkt oogpunt. In hogere dimensies zijn de Plejaden wel degelijk bewoonbaar en vol met leven. Dit is iets dat we telkens goed voor ogen moeten houden. Wat wij zien is niet de volledige waarheid. Verre van dat.

Het is goed om te weten dat lichtwezens van de Plejaden altijd onze ontwikkeling als menselijk ras in de gaten hebben gehouden. Ze hebben verschillende planeten voor ons voorbereid om te kunnen evolueren. Telkens in perioden van 26.000 jaar werd de mens vrijgelaten om alle deugden en ondeugden tentoon te spreiden. Met het enkele doel om tot voltooiing te kunnen komen. Het menselijke project in de huidige vorm is ongeveer 500.000 jaar geleden begonnen, op de Plejaden, op de plek die wij kennen als de ster Alcyone.

De aarde

Zo’n 100.000 jaar geleden werd voor het eerst de aarde voorbereid voor de komst van intelligent leven. Voor die tijd hadden menselijke wezens al geleefd op andere planeten in de Melkweg en hadden daarmee cycli van incarnatie doorlopen. Het is goed om dit te weten, want veel van onze huidige problemen op aarde vinden hun oorsprong in karma dat ver in ons verleden is ontstaan.

Het bekendste ras dat er op aarde werd gevestigd is dat uit de tijd van Atlantis. Het was een tijd dat mensen zich bewust waren van hun goddelijke oorsprong. Ze hadden contact met de wezens van de Plejaden en waren ingewijd in de geheimen van het kosmische plan. Helaas voor hen voorzag dit plan ook in het feit dat mensen ervaring op moeten doen. Dit betekent dat het vergeten en herinneren van de mens een cyclisch proces is. Na de tijd van Atlantis kwam er dus een tijd van vergeten.

Gedurende vele duizenden jaren gleed de mensheid af in een steeds heftiger wordend proces van vergeten en dualiteit. Het Vedische boek de Mahabharata staat vol met verhalen uit deze tijd.

Het ultieme dieptepunt werd echter een aantal cycli van 26.000 jaar later bereikt toen de mensheid in het atoomtijdperk belande. Na het gooien van de atoombommen op Japan besloten de Plejadische lichtwezens, die de begeleiders zijn van de mens en het kosmische plan, af te dalen naar aarde en de wereldleiders te vragen om te stoppen met deze waanzin. Helaas waren onze wereldleiders zover in het proces van vergeten verzeild geraakt dat ze niet wilden stoppen.

Het plan

Er volgde een plan waarin Aartsengel Michael zijn familie van lichtwerkers naar de aarde zou gaan sturen. Deze specialisten in allerlei vormen van verloren gewaande kennis zouden op aarde incarneren. Er waren veel van de oude meesters van Atlantis en Mu die zich hebben aangemeld om naar de aarde te gaan. Ook werden er wezens vanuit de Plejaden en Sirius naar de aarde gestuurd. Zij zouden incarneren met het doel om het Christus bewustzijn op aarde te ankeren.

En zo incarneerden vanaf ongeveer 1960 de eerste sterrenzaden. Zij waren de wegvoorbereiders voor de grote golf die vanaf 1970 begon. Vanaf dat moment werd de aarde letterlijk bezaaid met zielen die in Atlantis of Lemurie hadden geleefd. Lang verborgen kennis werd ineens algemeen beschikbaar en met ieder sterrenzaad werd de frequentie van de aarde verhoogt.

Iemand die besluit om de mens te dienen vanuit zijn eigen vrij wil hoeft alleen aanwezig te zijn om het kosmische plan door hem of haar te laten ontvouwen.

Kennis zonder ervaring is gevaarlijk en het doel van het kosmische plan was om de mens ervaring te laten opdoen door een speelveld te creëren op aarde. Elk tijdperk had een ander accent en was de manifestatie van een van de deugden, of ondeugden van de mens. Dit was de basis om naar voltooiing van de mens te werken.

Zo werden zowel goede als kwade eigenschappen in de mens gepromoot en ondersteund. Alles wat uit de zich ontwikkelende mensheid kwam werd ondersteund met het einddoel in gedachten. Dit is voor veel mensen bijzonder lastig te begrijpen omdat we zo in polariteiten denken, dat we ons niet voor kunnen stellen dat ook het kwade een doel dient. Dit geeft wel aan dat het grote vergeten zijn doel niet heeft gemist. Ook niet op jou.

Het grote ontwaken

angelMet het bereiken van het absolute dieptepunt van het polariteitsbewustzijn liet de mensheid zien dat het einde van het vergeten in zicht is. Het plan voor de mens op aarde is afgerond. Alle tijdperken zijn nu doorlopen en met Jezus van Nazareth werd de laatste avatar naar aarde gestuurd. Ruim 2000 jaar later is het tijd om ons als mensen onze afkomst te gaan herinneren. Er komt geen nieuwe Avatar meer. Het is nu aan ons om te laten zien dat we klaar zijn voor ons examen als mens op aarde.

De aarde heeft al die tijd in quarantaine verkeerd. Langzaam begint deze beperktheid te verdwijnen en krijgen we contact met andere beschavingen. Vaak via telepathisch weg en mediumschap. Een van de dingen die deze buitenaardsen ons leren is dat we moeten leren om ons lichaam en onszelf lief te hebben. Wij zijn geprogrammeerd om angst te hebben voor andere levensvormen en dimensies. Het is tijd om dit los te laten als we toe willen treden tot de galactische familie.

Doordat wij 500.000 jaar geleden gemaakt zijn als mensen zijnde zullen we in deze tijd van samenkomst onze scheppers weer ontmoeten. Door deze samenkomst ontstaat er een voltooiing van het grote kosmische plan. Dit zal als effect hebben dat er een nieuwe vorm zal ontstaan. Deze vorm zal de hele kosmos veranderen.

Terwijl de rampen in de wereld steeds grimmiger worden zijn degenen die er klaar voor zijn hun verlichting aan het voltooien. Zij weten dat ze met hun examen bezig zijn en dat ze de zaden voor het vijfde ras van mensen zullen worden.

Het is onze opdracht om het mannelijke en vrouwelijke in balans te laten komen. Hiervoor zijn er inwijdingswegen zoals bijvoorbeeld de Nusta Karpay erg geschikt. Fysieke wetten kunnen dan overstegen worden. Mensen zijn goden die op weg zijn naar huis. Wij gebruiken de frequentie van onder andere de Plejaden om de aarde te veranderen en onze missie te doen slagen.

Bovenstaande is mijn eigen korte interpretatie van het kosmische plan en de geschiedenis van de mens gevormd door jaren van onderzoek. Dit is niet noodzakelijkerwijs in lijn met wat anderen zeggen. Het is mijn eigen visie gebaseerd op diverse bronnen. De inwijdingen van de Plejaden en De Gordel van Orion zijn echter wel traditioneel volgens de Q’ero overlevering.