Bij informatie over Blue Kachina opleidingen wordt op de mogelijkheid voor het indienen van klachten gewezen. De klachtenprocedure wordt hieronder aangegeven en kan desgewenst ook worden gedownload.

 1. Een klacht kan uitsluitend worden ingediend via het klachtenformulier dat op de Blue Kachina website beschikbaar wordt gesteld.
 2. Direct na verzending van de klacht ontvangt de indiener via e-mail een reactie, waarbij de geregistreerde informatie wordt aangegeven. Mocht deze informatie niet worden ontvangen dan dient dit gemeld te worden op het e-mailadres: klachten@bluekachina.nl.
 3. De gehele behandeling en afhandeling geschiedt via de website en het specifieke e-mailadres klachten@bluekachina.nl. Wanneer deze communicatie niet adequaat verloopt kan contact worden gezocht met onze functionaris mevrouw Agnetha Stevens agnetha@bluekachina.nl.
 4. Klachten worden in eerste instantie behandeld door de persoon die de opleiding verzorgt. Wij gaan ervan uit dat we snel gezamenlijk een oplossing kunnen vinden.
 5. Uitspraak op een klacht vindt plaats binnen 4 weken na indiening.
 6. Wanneer de klager niet akkoord gaat met de uitspraak kan er beroep worden aangetekend bij een externe partij:
  1. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of wij een lopend lidmaatschap hebben via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/.
  2. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
  3. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”
 7. De gekozen externe instantie doet een voor Blue Kachina bindende uitspraak binnen vier weken na ontvangst van het beroep. Eventuele consequenties van de uitspraak worden binnen vier weken afgehandeld.
 8. Wanneer de aangegeven termijnen van klacht- en beroepsafhandeling of afhandeling van de uitspraak niet gehaald kunnen worden ontvangt de klager daarvan binnen vier weken bericht, met opgave van redenen en de termijn die het uitstel gaat duren.
 9. Blue Kachina garandeert de vertrouwelijke behandeling van iedere klacht / beroep.
 10. Opslag van de gegevens vindt plaats in een database gekoppeld aan de Blue Kachina website, waar uitsluitend de geautoriseerde personen toegang toe hebben.
 11. Na de uitspraak op klacht of beroep worden de geregistreerde gegevens nog 24 maanden bewaard. Na deze termijn worden alle gegevens betreffende de klacht vernietigd.