Despacho maken: een ode aan het leven

Wat is een despacho

Een despacho is een mandala van natuurlijke materialen die wordt gemaakt om onze plek in het universum te bevestigen en te vieren. Het is een ode aan het leven, een lied zonder woorden dat ons verbindt met de wereld om ons heen.

Voor de despacho worden verschillende materialen gebruikt die elk hun eigen betekenis hebben of waaraan een betekenis kan worden gegeven. Tijdens het maken van de despacho wordt een beroep op je gevoel gedaan. Op de intelligentie van het hart. Wat zou je los willen laten? Of wat zou je het allerliefste voor jezelf of anderen wensen? Het mooie is dat de antwoorden die daaruit komen heel anders zijn dan we van te voren zouden denken.

Stappen:

 1. We gaan in een kring zitten
 2. Dan gaan we staan
 3. Gewijde ruimte opzetten. Speels en natuurlijk de eigenschappen van de condor, slang, poema en kolibrie benoemen. Moeder aarde en zon, maan en sterren benoemen.
 4. Een vel papier neerleggen
 5. Iedereen ontvangt 3 blaadjes van mij en mag zich verbinden met die drie blaadjes. In deze blaadjes blaas je zachtjes jouw mooiste wensen voor jezelf, je familie, je klasgenoten en de wereld om je heen.
 6. Dan leg ik watten in de vorm op het papier en pak wat bloemblaadjes om de vorm verder te versieren.
 7. De kinderen mogen dan 1 voor 1 naar voren komen en hun drie blaadjes aan mij geven. Deze leg ik op het papier.
 8. Om het papier staan bakjes met ingrediënten. Dit zijn spulletjes die de kinderen straks mogen gebruiken om op het papier te leggen.
 9. De deelnemers mogen 1 voor 1 naar voren komen en 3 ingrediënten kiezen. Deze staan voor verleden, heden en toekomst. Ze mogen zeggen wat ze los willen laten (speels) of wat ze graag willen in de toekomst / hun wensen. De ingrediënten mogen ze zelf op het papier leggen of gieten.
 10. Als iedereen is geweest mogen de deelnemers bij de despacho komen zitten en hun handen ernaar toe richten. Ze sluiten hun ogen en gaan met de aandacht naar het hart en zenden in gedachten hun wensen naar de despacho.
 11. Als laatste stap kan de despacho wordt verbrand om zo de energie te transformeren. Maar deze laatste stap kan ik ook zelf doen thuis in mijn eigen tuin.
 12. Samen met de deelnemers bedanken we dan de moeder natuur en vragen we om met ons in contact te blijven.Daarna vouw ik de depacho dicht en mag iedereen nog een keer naar voren komen. Ik ga met de in een doek gevouwen despacho van kruin naar voeten bij elk deelnemer om zo symbolisch alles wat is losgelaten op te nemen als een stofzuiger.

Daarmee eindigt de workshop en begint het effect. Het despacho zorgt voor harmonie met onszelf en de wereld om ons heen. Het leert ons wat er nodig is om echt gelukkig te zijn.

De techniek achter de despacho

Een despacho wordt gemaakt in een zogenaamde “gewijde ruimte”. In deze ruimte worden de ongeziene krachten van de natuur uitgenodigd om een verbinding aan te gaan met de deelnemers. Er wordt een sterke verbinding gemaakt met moeder aarde en met de kosmos. De aarde dient als bliksemafleider voor emoties. Als je goed geaard bent, kun je spanning en angsten loslaten.

Door de manier waarop de despacho wordt gemaakt wordt de deelnemer uitgedaagd om contact te maken met het gevoel. Wat wil iemand nou echt en wat wil hij/zij voor anderen en voor de wereld. Dit zijn vragen die compassie oproepen bij mensen en ervoor zorgen dat harten geopend worden.

Doordat er in een groep wordt gewerkt is het een project waar iedereen zich verantwoordelijk en verbonden bij voelt. Het stimuleert de samenwerking, maar ook het innemen van je eigen plek in het grote geheel.

Doordat je de deelnemers leert om een zuivere intentie neer te leggen kan de scheppende kracht van een mens zijn werk doen. Deze kracht wordt vaak tegengehouden omdat we in “ons hoofd” zitten in plaats van in ons hart.

Het maken van een despacho leert iemand dat het net zo nuttig is om contact te hebben met ons gevoel, als met ons verstand. Beide hersenhelften worden geactiveerd in dit proces en er wordt harmonie ervaren.

Het maken van een despacho met een groep kan bijzondere resultaten hebben. Vooral op kinderen oefent het maken van een despacho grote aantrekkingskracht uit. Zij voelen aan dat dit een hele zuivere en natuurlijke manier is om te leren om de balans tussen denken en voelen te herstellen.

Het is als koken, een despacho maak je met liefde. Hierdoor heeft het maken van een despacho een helende werking op een mens, een groep of zelf een hele gemeenschap.

Interesse?