De slang: het zuiden (Qolla Suyo)

In het Inca-sjamanisme zijn er verschillende archetypen. Een van de archetypen is de slang die ook wel Sachamama wordt genoemd of Amaru. De slang belichaamt de met de aarde verbonden kracht van het bewustzijn. De kracht die wil opstijgen en zich wil verbeteren. Die ons in beweging zet om ons spiritueel te ontwikkelen. Het is de vrouwelijke energie die omhoog kruipen en ons aanzetten om meer te worden dan we zijn.

De slang is in het Inca-sjamanisme verbonden met de zuidelijke windrichting (Qolla Suyo). Bij deze windrichting horen ons fysieke lichaam en met name de atomen en moleculen. De slang staat symbool voor het loslaten van het verleden. Letterlijk zoals een slang zijn huid loslaat. Dat is ineens. In een keer wordt het verleden van je afgestroopt en komt je nieuwe zijn tevoorschijn.

De slang is onze metgezel, onze vriend, de kracht die ons in beweging zet. Die de verbinding maakt met de aarde en met een laag diep onderin de aarde. De plek waar onze talenten verborgen zijn.

Met name mensen die moe en depressief hebben er veel baat bij als ze met de slang verbonden worden. Ik roep de energie van het zuiden dan ook vaak aan bij mensen die depressief of neerslachtig zijn. Ik weet dat dit hun levenslust en kracht weer tot leven zal wekken.