Al sinds ik aan het einde van de negentiger jaren van de vorige eeuw doe ik onderzoek naar het bestaan van de Blue Kachina, ook bekend als Blue Star Kachina. Daarbij heb ik bijzonder veel mensen gesproken uit verschillende culturen over de hele wereld. Sommige verhalen waren nog angstaanjagender en fantastischer dan de andere. Dit heeft mij doen inzien dat er veel onzin wordt verteld. Toch is er iets in mij dat heel duidelijk voelt dat er wel degelijk iets aan zit te komen.

CNN on planet-x

Opmerking

Deze artikelen zijn niet bedoeld om mensen bang te maken. Ik vind dat de wereld het recht heeft om te weten waarom het weer op aarde zo intens aan het veranderen is en waarom zoveel mensen onrust in zichzelf voelen. Deze artikelen zijn ook geen weergave van de mening van de Q’ero of welk ander volk ook. Het is MIJN visie op wat er speelt onderbouwd met meningen van anderen.

De cursussen en persoonlijke sessies van Blue Kachina geeft hebben als doel om mensen af te stemmen op de tijd waarin we leven. Ze kunnen je helpen om de gevolgen die onder andere de Blue Star Kachina op onze wereld heeft in goede banen te leiden. Veel mensen voelen een innerlijke onrust die wordt veroorzaakt door deze nieuwe energie. Deze energie zorgt ervoor dat mensen onbewust weten dat de tijd van de grote verandering is aangebroken. Je zou nu eigenlijk je huis al op orde moeten hebben. Veel mensen beginnen nu echter pas met hun opruimproces. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden die ik kan bieden om je te helpen, want juist de Munay-Ki , Nusta Karpay , Hatun Karpay en Qotokuna Karpay zijn bij uitstek geschikt als hulpmiddelen en bewustzijnsverruimende technieken voor deze nieuwe tijd.

De voorspelling zelf (in vrije vertaling)

“De Blue Star Kachina verwijst naar een voorspelling van de Hopi Indianen over het verschijnen van een blauw hemellichaam die de tijd van grote verandering op aarde aan zal kondigen. Het is de tijd waarin de Hopi zullen stoppen met hun ceremonies en waarin de Blue Star Kachina zich zal laten zien aan zij die niet ingewijd zijn. Kort na het verschijnen van de Blue Star Kachina wordt de Red Star Kachina zichtbaar welke bekend staat als de zuiveraar. Dit zal het einde betekenen van de vierde wereld waar we nu in leven en die net zoals de eerste drie werelden vernietigd zal worden door de hebzucht van de mens. Het einde van de vierde wereld wordt beschreven als een spiritueel conflict dat zal worden beslecht met met materialistische middelen.

Als deze zuiveraar zijn werk heeft gedaan zal de echte witte broeder (onze voorouders) de aarde bezoeken op zoek naar zij die hun verbinding met de aarde nog niet verloren zijn. Daarbij wordt gewezen op mensen die volgens de traditionele manier leven (respect voor alles wat leeft) en die nog niet corrupt zijn geraakt. ”

hopiprophecyrock
Hierboven is een afbeelding te zien van prophecy rock. Daarop is de voorspelling nogmaals zichtbaar gemaakt. Er zijn twee wegen te zien die de mens kan bewandelen. De lage weg (k t/m l) of de hoge weg (g t/m i). Mensen die niet verbonden zijn met de aarde en de kosmos lopen de bovenste weg. Zij kiezen voor materialisme en technologie. Door deze niet-verbondenheid zijn er al twee wereldoorlogen geweest. Uiteindelijk zal dit pad steeds kronkeliger worden en hoger lopen en uiteindelijk ophouden. Deze laatste weg is het lot voor zij die zich in deze wereld verliezen. Het onderste pad loopt wel door en blijft altijd verbonden met de schepping.

Dit wetende snap je misschien ook waarom ik mensen probeer te wijzen op de noodzaak zich te verbinden met de aarde door bijvoorbeeld het pad van de Q’ero te volgen. We hebben een keuze om te leren met ons hart te denken in plaats van met ons hoofd. Alleen een mens dat denkt met zijn hart kan zich laten leiden door de kosmos en zal dat scheppen wat in overeenstemming is met het geheel.

Update 23 – Een helder verhaal over Niburu, Nemesis en Blue Star Kachina (25 januari 2016)

niburuVoor wie alle onderstaande updates heeft geleden is er wat verwarring ontstaan. Dat begrijp ik. Ook voor mij is het soms verwarrend om alle namen uit elkaar te houden.

Onze zon heeft een tweeling broertje. Deze variant van onze zon is echter niet zoals onze zon actief. Deze zon is niet warm en straalt geen licht uit. Het is deze zon die is gezien en wordt bedoeld in de media. In de 80-er jaren is hij bekend geworden als Nemesis.  Toen is hij namelijk ook al eens waargenomen. Daarna is het snel stil geworden rond de onthulling. Deze tweede zon is een bruine dwerg die gesitueerd is in de buurt van de Orion nevel.

Zoals ook onze zon planeten kent die er omheen draaien. zo kent ook Nemenis planeten die erom heen draaien. Een van deze planeten wordt Niburu genoemd. Dit is een planeet die rond Nemenis draait en een omloopbaan heeft die zo groot is dat hij ook ons zonnestelsel doorkruist en langs onze zon scheert. En dat is dus wat er nu aan het gebeuren is. Niburu is op weg om een rondje door ons zonnestelsel te maken.

Niburu is zelf een planeet met verschillende namen en een heleboel ruimtepuin eromheen. Als Niburu voorbij de zon scheert zal hij wordwn opgewarmd en rood kleuren. Op zijn hoogtepunt zal Niburu 1/5 van de hemel bedekken en alle tekenen die er in de bijbel genoemd worden tentoon spreiden. Maar voordat Niburu, die ook wel Red Star Kachina wordt genoemd, zichtbaar wordt, zal eerst de Blue Star Kachina zichtbaar worden voor de mensheid. En op dat punt zijn we nu volgens mij aangekomen. Dat zou de openbaring van Nemesis ook rechtvaardigen.

Eigenlijk is het logisch dat onze zon een tweeling broertje heeft. Dit is in andere sterrenstelsels namelijk ook het geval.
Niburu komt eens in de zoveel tijd langs om de aarde te zuiveren en de zaden voor een nieuw tijdperk te zaaien.

Update 22 – De negende planeet of Blue Star Kachina (22 januari 2016)

Dit was in meerdere opzichten een bijzondere week. Zelf was ik druk met een cursus over scrum. Daarin kwam vooral de transformatie van een op angst gebaseerde samenleving naar een op vertrouwen gebaseerde samenleving naar voren. Perfect passend bij de transitie waar we nu in zitten en als juiste voorbereiding op de nieuwe wereld. Terwijl ik op cursus was attendeerde mijn zoon me erop dat mijn verhaal in de krant stond.

Er is waarschijnlijk een planeet gevonden die veel groter is dan de aarde, maar wel in ons zonnestelsel thuis hoorde. De naam was de negende planeet. Deze naam is goed gekozen, want Planet-X, Blue Star Kachina, Red Star Kachina, Wormwood, Nemisis of Niburu zou natuurlijk teveel ineens verklapt hebben. Ik vertel thuis al jaren verhalen over de 10de planeet van ons zonnestelsel. Deze verhalen zijn altijd als fictie bekeken, maar ik weet ook al jaren dat er een tijd ging komen waarin ik gelijk zou krijgen.

Een planeet die veel groter is dan de aarde zou grotere levensvormen kunnen bevatten. Daarmee zijn de verhalen over reuzen die van de sterren kwamen ineens niet zo onwaarschijnlijk meer. De oude geschriften uit diverse spirituele tradities zijn er helder over. De aarde wordt eens in de zoveel duizend jaar opnieuw vormgegeven. De trigger hiervoor is een hemellichaam dat onderdeel uitmaakt van ons zonnestelsel, maar niet altijd zichtbaar is. Als deze gast op bezoek komt betekent dit vernietiging voor de aarde. Maar vanuit de as zal een nieuwe aarde herrijzen, zoals een Fenix herrijst uit zijn as.

Omloopbaan blue kachina

Wat we nu meemaken is een proces waarin ons langzaam wordt verteld dat het mini zonnestelsel Niburu met meerdere planeten en zonnen dichterbij is dan gewenst. Dit zonnestelsel bevindt zich niet in de Oortwolk, maar op een hele andere plek zoals de video bij update 18 (hieronder) al aangeeft. Omdat binnenkort een van de zonnen van Niburu (Blue Star Kachina) met het blote oog zichtbaar zal zijn vanaf de aarde moet er een verhaal worden verzonnen en snel ook. Dit verhaal ontspint zich nu voor onze ogen. Het publiek mag alleen niet teveel ineens weten, want dan breekt er globale anarchie uit.

Voor mij is het zonneklaar. Over en paar maanden tot een paar jaar zitten we vol in de gevolgen van de ontmoeting met Niburu met een poolshift als uiteindelijke uitkomst. Een van de dingen waar je elders echter niets over hoort is dat de aarde naar de zon getrokken gaat worden. Dit is de verklaring van de voorspelling dat “vechtende mensen wereldwijd naar de hemel zullen kijken en hun wapens neer zullen leggen om bij hun geliefde te kunnen zijn”. Het zal lijken alsof de zon op de aarde valt. De derde voorspelling van het wonder van Fatima heeft hier ook mee te maken. De mensen die getuige waren van dit wonder zagen de zon dichterbij komen. Zo zal het ook zijn als Niburu de aarde passeert.
In onze oude geschriften is een zeer nauwkeurig omschrijving te vinden van de tijd waarin de aarde werd bezocht door Niburu. Deze omschrijvingen beloven niet veel goeds. Veel mensen vluchtten ondergronds om te ontkomen aan de vlammen en rampen die de aarde teisterden.

Wat het ook wordt. Het zijn interessante tijden waarin het steeds aannemelijker wordt dat de verhalen van en over onze voorouders wel degelijk kloppen. Als we kijken naar het verleden, dan weten we wat er komen gaat. Het is me alleen niet helemaal duidelijk hoe we ons hierop voor kunnen bereiden. Dit event is zo massaal en het effect is zo globaal dat je hier niet even een simpele oplossing voor kunt bedenken.

Wel voelt het voor mij al jaren (sinds 2001) alsof ik op het dek van de Titanic sta naast de band (onze samenleving) die onverstoorbaar muziek bleef spelen terwijl het schip zonk…. Maar ja, het is nu eenmaal een onontkoombaar instrument voor de groei van het bewustzijn op aarde.

Update 21 – Het geluid dat Nederland in de ban heeft is Blue Star Kachina (6 januari 2016)

Dit is geen nieuw geluid, maar dat het nu te horen is in Nederland is wel nieuw. Voor mij is het een teken dat we een drempel over zijn gegaan. Ik weet dat er in verschillende “bijbels” wordt geschreven over trompetgeschal uit de hemelen. Niemand kan ontkennen dat de gehoorde geluiden daar wel bijzonder sterk op lijken.
Update 20 – Opwarming van de aarde (8 januari 2016) door Blue Star Kachina

We zijn weer een jaartje verder en ik heb weer tijd gevonden voor een update.

Deze update gaat over de opwarming van de aarde. Vooropgesteld ik ontken niet de opwarming van de aarde, maar ik zet grote vraagtekens bij de oorzaak en of de mens überhaupt in staat is dit te veroorzaken. Vaak is de meest voor de hand liggende oplossing ook de juiste. Voor mij ligt het veel meer voor de hand dat de natuur zelf een mechanisme heeft om dynamiek te creëren en planeten te hervormen eens in de zoveel tijd.

Wie wat verder kijkt dat de main stream media ziet dat er veel berichten op Internet te vinden zijn over de naderende Planet-X, die wij ook wel kennen als Niburu, Blue Kachina, Red Kachina en de grote Verwoester. In dit artikel zijn meer achtergronden te vinden, dus daar hoef ik niet nogmaals over te schrijven. Waar ik wel over wil schrijven is het feit dat een groot hemellichaam in staat is om het klimaat de aarde sterk te beinvloeden. Voor mij is dit een veel logischer verklaring voor de opwarming van de aarde door de mens.

Recente berichten laten namelijk zien dat deze planeet (eigenlijk een mini zonnestelsel) veel dichterbij is dan wij al die tijd dachten. Het is dus wachten tot ook de mainstream media dit fenomeen oppakt. Het is namelijk niet normaal dat er een tweede zon te zien is die ook nog eens een reflectie geeft in water, wat bewijst dat het geen zogenaamde lensflare is.
 

Update 19 – Effecten van Planet-X (Blue Star Kachina) op apparatuur en de mens (6 januari 2015)

Het is weer even geleden dat ik een toevoeging heb geschreven op dit blog. Vandaag vind ik het toch tijd om weer iets nieuws toe te voegen omdat we in een nieuwe fase zijn aangekomen. De effecten van Planet-X worden steeds beter voelbaar en zichtbaar.

  • Zichtbaar in het toenemende aantal rampen met vliegtuigen en boten die vertrouwen op elektronica. Zowel Planet-X als de zon zorgen voor een steeds heftiger wordend bombardement van elektromagnetische deeltjes. Dit is niet goed voor onze zeer technologische samenleving die volledig afhankelijk is van chips en andere elektronica die zeer gevoelig is voor dit voor verstoringen. De toekomst ziet er wat dat betreft ook rooskleurig uit.
  • Voelbaar als een beperkende invloed op onze gezondheid. Steeds meer mensen merken dat ze een vreemde duizeligheid ervaren. Deze effecten worden veroorzaakt doordat Planet-X een sterke magnetische invloed op de aarde uitoefent en als het ware het kompas in onze hersenen beïnvloed. Dit gebeurt alleen als de staart van Planet-X op de aarde is gericht. Deze effecten zullen steeds sterker worden tot aan de pole shift.

Planet-X, die ook wel Niburu wordt genoemd is een tijdje geleden op foto vastgelegd. Deze foto laat duidelijk een rode “ster” zien met daaromheen verschillende planeten/manen.

niburu2
Moeten we nu bang worden? Nee, dat heeft geen zin. Mijn intentie is om je te informeren zodat je gaat inzien dat er een veel groter spel wordt gespeeld dan je in de Telegraaf leest. Door dit in te zien kun je maatregelen treffen zodat je gezondheid en kwaliteit van leven toenemen.

Update 18 – Visuele Onderbouwing (10 november 2014)

Inmiddels is er een video op Youtube verschenen waarin het proces waar de aarde zich nu bevindt wordt uitgelegd. Het is een video die het pad van Planet-X beschrijft en het effect op de planeten in ons zonnestelsel. Als je deze video bekijkt, snap je meteen waarom wij zo’n extreem weer op aarde hebben. Dat komt dus NIET door de opwarming van de aarde door het toedoen van de mens. Nee, in de hemel boven ons speelt zich een heel ander verhaal af. Een must see als je het technische verhaal wilt weten achter de komende pole shift.

https://www.youtube.com/watch?v=e_0fiC6MnBM

Update 17 – Drie dagen van duisternis door Blue Star Kachina? (27-10-2014)

Gisteren werd ik geattendeerd op een bericht in de media waarin er 6 dagen van duisternis worden voorspeld in december 2014. Dat is voor mij een teken om hier weer een update te plaatsen.
De laatste maanden heb ik me bewust afzijdig gehouden van alle berichten die ik heb ontvangen over de Blue en Red Kachina. Dat komt omdat er voor mij nog geen duidelijke tekenen zijn dat de omdraaing van de polen echt nabij is. Natuurlijk zijn er de berichten op Pole-Shift.ning over de 7-10 en 8-10 scenario en is daar veel van uitgekomen, maar de echte grote omslag hebben we nog niet gezien.

Niet te min zie ik om mij heen wel een maatschappij ontstaan die erop gericht is om maximale controle uit te kunnen oefenen als zo’n gebeurtenis plaats zou vinden. We worden langzaam maar zeker van elke vorm van privacy ontdaan en ons wordt wijsgemaakt dat dit heel normaal is. Daarnaast zien we de verschillen tussen arm en rijk steeds groter worden. Zo groot zelfs dat de vraag reist. “Waar heeft men al dat geld toch voor nodig?” Volgens sommigen worden er gigantische complexen gebouwd onder en boven de grond om de komst van de Kachina te kunnen overleven. Landen als China en Rusland maken er geen geheim van dat ze weten dat er iets aankomt. Zij hebben complete nieuwe steden laten aanleggen in de binnenlanden op plaatsen die niet zo snel onder water kunnen komen te staan. Deze steden zijn volledig verlaten zoals op satellietbeelden te zien is.

Update 16 – Bewijsvoering?

De laatste dagen krijg ik veel vragen over mijn artikelen over Planet-X.  De meest voorkomende vraag is:
“Waarom merken we er niks van dan?
Dat komt omdat er bijzonder veel geld wordt besteed om bewijzen onder het tapijt te schuiven. Maar het is een feit dat we inmiddels al de vierde storm in Europa meemaken in een paar maanden tijd. Deze dingen zijn voorspeld en zullen nog veel erger worden. De mainstream media zullen pas over dit onderwerp gaan berichten als het te laat is. Je bent dan aangewezen op dat waar je in geïnvesteerd hebt.
Waar heb jij in geïnvesteerd?

Update 15 – Meer bewijs over het bestaan van het grote object (9-12-2013)

De laatste dagen explodeert het bezoekersaantal voor mijn website. Blijkbaar worden de berichten het mysterieuze object met vele namen: Planet-X, Red Kachina, Niburu, Herculobus en nog andere op prijs gesteld. Langzaam blijken er meer mensen te zijn die vinden dat de veranderingen op aarde nooit veroorzaakt kunnen worden door alleen de opwarming van de aarde. Want waarom worden op de andere planeten in ons zonnestelsel dan dergelijke veranderingen waargenomen? Het antwoord op die vraag is simpel. Er is een factor in het spel die niet van de aarde komt.

Het object dat op de satellietfoto’s van de NASA telescopen voorkomt blijkt een interactie aan te gaan met de zon. Nieuwe beelden laten dat duidelijk zien. Het object zorgt ervoor dat zonnevlammen weg worden gebogen.

Zonnevlammen Planet-X-000 Zonnevlammen Planet-X Zonnevlammen Planet-X-002

Op de eerste en tweede foto is links het object weer zichtbaar.  Als je goed kijkt zie je de zonnevlammen naar linksboven en rechtsonder gaan. Het lijkt alsof ze weggedrukt worden door het object. In het midden van de foto zie je de aarde als een zwarte stip. Maar wederom blijkt het object echt aanwezig te zijn en te zorgen voor een reactie met de objecten (de zon) om hem heen. Dit zorgt ervoor dat we een lensflare of weeffoutje in de software kunnen uitsluiten.

Hierna volgt een video met een mooie uitleg over een object dat werd gevonden door twee NASA wetenschappers. Het object heeft een omloopbaan van 36000 jaar en eens in de 12000 jaar komt het dicht genoeg bij om de planeten in ons zonnestelsel te beinvloeden. Het onderzoek na dit object is abrupt stopgezet door de NASA, maar langzaam aan lijkt het er sterk op dat het stopzetten van het onderzoek niet het laatste is geweest wat we van het object zullen horen en zien.

https://www.youtube.com/watch?v=DMQf8jTR6Pg

Update 14 – Daar is onze grote vriend (3-12-2013)

Planet-X-zonnevlamInmiddels blijkt de NASA een foutje te hebben gemaakt. Er is toch een foto uitgelekt met daarop onze grote vriend.

Op de foto hiernaast zie je de zon (zonnevlammen) en links een gigantische bol die daar niet hoort te staan. Deze bol is gefotografeerd door een satelliet (STEREO_A HI1) die vanuit de tegenovergelegen hoek fotografeert ten opzichte van wat wij hier op aarde zien. De bol zou dus aan de linkerkant op de foto moeten staan en dat staat hij ook. Daarmee is de conclusie dat het object (voor ons gezien) achter de zon staat dus ook onjuist. Het object lijkt (voor ons gezien) voor de zon te staan.

Update 13 – Waar is Planet-X gebleven? (2-12-2013)

Vorige keer heb ik geschreven dat ISON een bepaald effect op de zon zou gaan hebben. Vooralsnog lijkt dit niet het geval te zijn (geweest). Dat betekent dat deze mooie blauwe komeet een boodschapper is geweest die iets anders heeft aangekondigd. Wat zou dat toch kunnen zijn? Zijn we toevallig iets kwijtgeraakt? Waar is dat mooie object links van de zon gebleven dat deze zomer meerdere keren is gefotografeerd. Dat object lijkt verdwenen te zijn. Maar is dat ook echt zo? Nee, dat object bevindt zich momenteel achter de zon. Het is dus wel heel erg toevallig dat NASA niet alle beelden van ISON die de zon passeerde heeft vrijgegeven. Er missen beelden. De vraag is dan ook. Waarom missen er beelden en wat zou daarop te zien zijn?

Als je de voorstelling van de Hopi letterlijk neemt komt vlak na het verschijnen van de Blue Star Kachina de Red Star Kachina (de grote Zuiveraar) tevoorschijn. Het zou mij dan ook niet verbazen dat deze momenteel achter de zon staat (vanuit de aarde gezien) en dat er op de opnamen van de NASA een groot object voorkomt dat bij de update van 17-6-2013 (scroll een eind door naar onderen) al eens in beeld is geweest.

https://www.youtube.com/watch?v=R66r5ufUlnI

Update 12 – ISON krijgt vleugels (20-11-2013)

Er is iets vreemds aan de hand met komeet ISON. Deze komeet zal op 28 november 2013 de zon passeren en gedraagt zich alles behalve als een standaard komeet. Zo leek hij eerder in tweeën te zijn gebroken en trok hij een dubbele staart achter zich aan. Maar dat is niets vergelijken bij de nieuwste foto’s. Daarop is ISON te zien met vleugels. Voor mij wordt het nu interessant want het eerste wat ik denk bij het zien van de foto is: “Blue Star Kachina”.

ISON
Zelf vermoed ik dat deze komeet rond 28 november een reactie gaat veroorzaken in combinatie met de zon. Het resultaat zal het ontstaan van gigantische zonnestormen en het wegvallen van de elektriciteit wereldwijd zijn. Indien dit niet zo is, dan mogen de geschriften van de Hopi letterlijk genomen worden, dan zal deze komeet de boodschapper zijn voor een tweede verschijning in de lucht. Eentje die snel daarna zal volgen. We wachten rustig af.

https://www.youtube.com/watch?v=pMYd7byfx_4

Update 11 – Vreemd object nabij sterrenbeeld Sagitta en Aquila (24-10-2013)

Het is een tijdje stil geweest rondom het SkyView team en rondom andere meldingen van vreemde objecten, maar deze week is er weer nieuws. Er wordt namelijk al een tijdje een vreemd object waargenomen in de westelijke hemel.

niburu
Dit object is dan rood, dan groen en dan blauw. Het lijkt dus alsof het van kleur veranderd. Dat is bijzonder voor een ster, hoewel er meer sterren zijn die lijken te knipperen.

De enige plausibel verklaring die ik ben tegengekomen komt van PoleShift. Zij vertellen dat ze via de Zeta’s hebben ontvangen dat het een soort van spookbeeld van Venus is dat wordt beïnvloed door het vele puin dat afkomstig is van Planet-X die zich nu tussen de zon en de aarde bevindt. Dit puin zorgt ervoor dat het witte licht van Venus wordt afgebogen zoals een prisma ook doet. Hierdoor zien wij op aarde het licht in verschillende kleuren.
Planet-X-PrismLangzaam zijn de vreemde tekenen in de lucht die zijn voorspeld dus zichtbaar aan het worden op aarde.
Mijn advies: blijf gerust de lucht in de gaten houden, als je tegelijkertijd ook maar goed verbonden blijft met de aarde.

Update 10 – ISON, Planet-X, Red Star Kachina, Blue Star Kachina en het einde van dit jaar (20-8-2013)

Het SkyView team heeft een nieuwe update vrijgegeven. Daarin leggen ze de verschillende puzzelstukjes op hun plaats. Ze geloven dat ISON een object is dat uit de Oortwolk is geschoten door de kracht van Planet-X, het binaire broertje van onze zon. ISON zal de aarde twee keer passeren en zal een grote hoeveelheid puin achter zich aan trekken. Dit puin zal deels in onze atmosfeer verbranden en het ander deel zal op aarde vallen. Daarnaast spreken ook zij over een zone van kracht waarin planeten elkaar zullen beinvloeden. En opbouw van energie zal het effect zijn die een gevolg heeft voor alle hemellichamen in die zone. Wat dit zal doen kunnen we slechts raden. Men spreekt over zonnewinden van bijbelse proporties.

Zone ISON Electric zone

Als eind dit jaar ISON passeert weet iedereen op aarde dat de machten die ons zouden moeten informeren en beschermen hun eigen agenda hebben gehad. Deze machten hebben zich voorbereid door kampen te bouwen, soldaten te trainen in het voeren van oorlog in steden, noodrantsoenen in te kopen en nog veel meer verdachte activiteiten. Deze activiteiten wijzen allemaal naar een gebeurtenis in oktober 2013. Vanaf dat moment is de aarde voor altijd veranderd. Er zijn dan geen “gelovers” en “niet gelovers” meer. Iedereen op aarde zit dan in hetzelfde schuitje. De reactie die dit teweegbrengt kan een golf van bewustzijn veroorzaken die z’n weerga niet kent.

Sinds een tijdje is er een tweede zonnewind meetbaar op aarde. Normaal zouden we er maar eentje moeten hebben, maar er is naast de zon een extra bron bijgekomen. Deze bron is afkomstig uit de richting van het sterrenbeeld Waterman.  Deze nieuwe zonnewind zorgt ervoor dat de velden elkaar beinvloeden en het magnetisch veld van de aarde verstoren. Hierdoor wordt het normaal gesproken gesloten veld (rode lijn) compleet uit elkaar gerukt waardoor er van een ronding geen sprake meer is.

Two solarwinds Planet-X

Wat is toch de oorzaak van deze tweede zonnewind? Dit is wederom een sterke aanwijzing voor de aanwezigheid van het binaire broertje van onze zon.

https://www.youtube.com/watch?v=NPo2LFaKEKQ

Update 9 – wat is echt en wat is onzin? (19-08-2013)

De vraag die voor mij zeer nuttig is gebleken is: “wat is echt en wat is onzin?” Op dit moment is het onderwerp Blue Star Kachina / Red Star Kachina hot. De meeste hits op mijn website komen op deze pagina terecht. Dat betekent dat het algemene bewustzijn omtrent dit verschijnsel aan het toenemen is. Dit is voor mij een positief geven maar het brengt ook een probleem met zich mee, want hoe kun je onderscheiden wat echt is en wat onzin is?

Als ik zelf met een DVD voor mijn ogen overdag vanuit mijn tuin in Brummen naar de zon kijk zie ik maar 1 heldere stip. Als ik met een camera kijk zijn dat er meerdere. Wat is dan de waarheid?

Lens flares
Op de bovenstaande foto zie je duidelijk een flink aantal zogenaamde lensflares die in bepaalde patronen om de zon verschijnen. Dit is dus een foto die eigenlijk niets laat zien, anders dan een vervorming door de lens van de camera.

De foto´s die echt een vreemd object laten zien doen dit onder alle omstandigheden. Als je dus met een DVD voor je oog naar de zon kijkt zie je in dat geval ook het tweede heldere object. Deze foto´s bestaan en worden de laatste tijd meer en meer gepost op verschillende website zoals Pole Shift en Youtube.

Infrarood

Het wordt pas interessant als je met een infrarood camera naar de hemel gaat kijken. Je ziet dan dingen die voor het blote oog onzichtbaar zijn. Zeer recent is er een speciaal team door de NASA naar Nieuw Zeeland gestuurd om onderzoek te doen met een zeer krachtige infrarood telescoop. Het meest interessante daaraan is dat ze een beeld willen krijgen van objecten boven het al eerder genoemde zuidelijk halfrond. Naast de camera is een specialist meegestuurd die verstand heeft van Bruine Dwergen. Deze zet lijkt te bevestigen dat de NASA weet wat er speelt en alles op alles zet om een duidelijker beeld te krijgen.
ISON

Het Skyview team heeft een update geplaatst over ISON. Dit is een komeet die in de herfst van 2013 vanaf de aarde te zien zou moeten zijn. Er is echter wat vreemd aan deze komeet. Hij lijkt uit drie delen te bestaan en NASA heeft al meerdere vreemde verhalen omtrent het object naar buiten gebracht. Deze verhalen lijken verdraaiingen te bevatten en aanwijzingen te zijn voor wat we kunnen verwachten. Ze spreken over gebeurtenissen in de lucht en een object dat minstens zo fel is als de maan. Dat kan alleen een bruine dwerg zijn. Wie de afgelopen tijd het nieuws omtrent Planet-X heeft gevolgd weet dat ze het eigenlijk daarover hebben. ISON lijkt dus ook te worden gebruikt als een soort van afleiding voor de waarheid. De VS is verder systematisch publieke ogen die gericht zijn op de ruimte aan het uitschakelen. 1 oktober sneuvelt er weer een overheidsprogramma in deze categorie. Eerder al werden diverse programma’s die het aardmagnetisch veld monitoren uitgeschakeld of gemanipuleerd.

Het meest vreemde is nog dat alle astronomen die onderzoek hebben gedaan naar Planet-X onverwachts en vrij abrupt zijn omgekomen. Dit is op z’n zachts gezegd verdacht. Wat is er toch dat de wereld niet mag weten over de gebeurtenis die eind 2013 zal plaatsvinden…

https://www.youtube.com/watch?v=QKXurytLGXE

Update 8

Deze foto is gepost op een website. Wederom is de “tweede zon” goed te zien. Het bijzondere is dat deze foto is genomen op een plek waar het Noordelijke en Zuidelijke Elliptisch vlak elkaar raken. Dat betekent dat als ze terugkijken naar de voorspelling van het SkyView team (Blue Star Kachina / Red Star Kachina wordt zichtbaar vanaf juni 2013 in de VS omdat hij boven het Noordelijk Elliptisch vlak uitkomt – zie mijn originele post) waarheid is geworden. Ook komt de locatie overeen, namelijk in de lijn van Mercurius. Dat klopt weer met de onderbouwing van Marshall Masters (zie update 6).

TweedeZonInKansas TweedeZonInKansasSkyMap

Hierboven zie je de foto die is genomen van een object naast de zon dat ook met het blote oog zichtbaar was. Rechts zie je de bijbehorende positie van het object relatief tot de locatie op aarde waar de foto is genomen. Het zal je opvallen dat het object op een andere plaats staat dan het object op mijn eigen foto’s. Dat heeft blijkbaar te maken met de plek op aarde waar de foto wordt genomen. In update 6 zie je Marshall Masters een rotatie uitvoeren die het object linksonder de zon plaatst. Hier staat het object 180 graden gedraaid. Dit zal ik nog verder uitzoeken.

De bovenstaande foto´s komen van Poleshift.ning.com

Update 7

Tot nu toe heb ik veel geschreven over de Blue Star Kachina, Red Star Kachina, Planet-X of Niburu. De informatie die er aan ons wordt gegeven door de Q’ero over dit onderwerp is echter nihil. Zij wijzen ons erop dat de grote shift al heeft plaatsgevonden. Ze hebben tot op heden geen woord gesproken over de voorspellingen die horen bij een Pole Shift of iets in die geest. Ik heb hier zelf mijn bedenkingen bij. De Q’ero zijn verbonden met de Plejaden en het is opvallend dat alle aardse vertegenwoordigers van de Plejaden verrassend stil zijn en ons voor het grootste gedeelte in het duister laten.

Gisteren heb ik een aflevering van de televisieserie Stargate gekeken (Red Sky – seizoen 5). Daarin werd uitgelegd dat geavanceerdere beschavingen zich niet verregaand mogen bemoeien met minder geavanceerde beschavingen omdat dit de ontwikkeling van de minder geavanceerde beschaving onnatuurlijk kan manipuleren. Later in de uitzending werd dit wel geprobeerd, maar de minder geavanceerde beschaving was doof voor de waarheid. Zo zie ik het ook met de mens. De laatste weken begin ik steeds sterker in te zien dat 99% van de mensheid nog steeds geen idee heeft wat er speelt. Ze zijn druk met hun technologische speeltjes en kijken liever naar een het scherm van een mobiele telefoon dan naar de lucht.  En toch is er iets gaande dat ons allemaal raakt en ons hele leven drastisch kan veranderen, maar de mens is doof en blind.

De Zeta’s is een andere groep geavanceerde wezens die wel een waarschuwing aan ons geven in tegenstelling tot de Plejadiers. Deze geavanceerde beschaving vertelt ons precies wat er speelt en wat we kunnen verwachten. Dit is een hele andere strategie. Een strategie die in het slechtste geval angst veroorzaakt en in het beste geval ons kan voorbereiden op wat komen gaat. Volgens de Q’ero heeft 21-12-2012 een hoop angst gecreëerd en zijn veel mensen daardoor niet goed door de shift gekomen. Ze zijn onthecht geraakt en zouden eigenlijk een healing moeten ontvangen om opnieuw verbonden te worden. Dit is ook de reden dat de Q’ero aangeven dat alles goed zal komen en dat het shift alleen een shift in frequentie is geweest waarbij de aarde drastisch is veranderd. We zullen zien wie er gelijk krijgt. Tot nu toe lijkt het erop dat de drastische weersveranderingen van die de Zeta’s ons beloofden aan de orde van de dag zijn.

Mutaties

De zon is van grote invloed op ons bewustzijn en is in staat om ons DNA te muteren. Dit wordt bewust toegepast bij de Star Keepers Rite van de Munay-Ki. Daar halen we energie uit de zon en plaatsen het in het lichtlichaam van de ontvanger. Daarmee wordt het lichtlichaam van de ontvanger uitgelijnd met de nieuwe tijd waar we in leven. Uiteindelijk wordt ook het DNA opgewaardeerd omdat het lichtlichaam de blauwdruk voor het fysieke lichaam is. Maar wat gaat er gebeuren als de zon zelf veranderd? Binnenkort draaien de polen van de zon om en tegelijkertijd neemt de kracht van die Planet-X op de zon sterk toe. Wat zal dat voor een effect op de aarde hebben en op ons DNA en dat van alle andere levende organismen? Zullen we mutaties gaan zien en zullen die mutaties onze latente vermogens gaan heractiveren?

Het zijn interessante tijden, vooral voor zij die zich voorbereid hebben.

Update 6

Dit is een nieuwe video die is geüpload door het Marshall Masters team en ik moet zeggen ze doen een zeer grondige analyse. Ze vergelijken alle voorgaande foto’s en bewijs en ook het object dat ik zelf heb gefotografeerd naast de zon. Hun conclusie is dat het een “hot object” is. Een object dat net zo heet is als onze zon. Dat weten ze doordat het licht dat ervan afkomt zo fel is dat het zichtbaar is naast de zon. Door het gebruik van verschillende filters kunnen ze de gamma waarden van een foto terugschroeven naar 0%. Alleen de zon en het object blijven dan zichtbaar. Conclusie: onze zon is een enkele ster van een binair systeem. En deze tweede zon (Blue Star Kachina) is nu al zichtbaar vanaf de aarde.

Planey-X-analyse

Ze gaan verder met een analyse over de afstand van het object ten opzichte van de aarde. Het blijkt dat het object ongeveer 10.40 AU van de aarde verwijderd is. Dat is net iets verder weg dan Saturnus. Dit geeft ons tijd om ons voor te bereiden. Daarna volgt een verkooppraatje over producten die Marshall Masters verkoopt. Dit doet af aan de waarde van het filmpje, maar goed daar hebben we een FFW knop voor. Er wordt gewaarschuwd dat als het object in een bepaalde hoek met onze zon beland, de twee elkaar gaan beinvloeden. Dat betekent dat vader zon (zoals de Q’ero hem noemen) zijn kracht zal laten zien. Zonnestormen van Bijbelse omvang kunnen het gevolg zijn.
Update 5

Dit is een video die geüpload is door iemand die een foto van de zon bekijkt met het programma Lightroom van Adobe.
https://www.youtube.com/watch?v=p_9aaZE7eYw

Hieronder is een screenshot gemaakt van een van de ontdekkingen in de video.

Planet-X

Eigen test 1

Om dit te controleren heb ik zelf vandaag ook een foto van de zon gemaakt met een Pentax K5 zonder een filter of iets anders. Het UV filter dat ik normaal gebruik heb ik van de lens afgehaald en de foto’s zijn gemaakt met alleen de lens die in de camera zit. De foto is gemaakt om 15:00 uur vanuit Brummen, Gelderland, Nederland.

Lensflare

Afwijking

Foto 1 laat een lensflare zien, maar foto 2 laat een object zien dat onder de zon staat. Duidelijk zichtbaar met een spiegelreflexcamera die voor iedereen betaalbaar is. Klik op de foto’s voor volledige resolutie.

Wat is dit object toch en waarom horen we er niks over in de mainstream media?

Update 4

Het SkyView team heeft een nieuwe video gepost waarin een hoop wordt uitgelegd en er diverse links worden gelegd. Kort en bondig: er komt een minizonnestelsel op aarde af en Blue Star Kachina is slechts aan van de hemellichamen die naar ons toekomt. Dit zal ervoor zorgen dat kometen en meteorieten op de aarde af worden geslingerd vanuit de uiterste regionen van ons zonnestelsel, de Oortwolk. Sinds korte tijd is er een tweede zonnewind meetbaar vanaf aarde. Deze zonnewind is afkomstig uit het sterrenbeeld Waterman . Dit is ook de locatie waar het minizonnestelsel nu te vinden is, tussen Neptunus en Uranus. Ze spreken over een eens in de 30 miljoen jaar terugkerende gebeurtenis die het leven op aarde drastisch zal veranderen. Ze wijzen op de datum 16 december 2013. Let op de kalender die ze laten zien. 17, 18 en 19 oktober en 28 oktober in het rood.

https://www.youtube.com/watch?v=tIxnH3H5QQE

https://www.youtube.com/watch?v=AaCkF7cbO-k

Update 3: (17-6-2013)

Sinds 17 juni 2013 is er een bijzonder object linksonder naar de zon zichtbaar op de foto’s die gemaakt worden door de NASA ruimtelescopen. Dit object is zo groot als de planeet Jupiter.

zon

Je kunt dit zelf controleren:

https://www.helioviewer.org/
Date: 2013/06/20
Time: 16:37:48 -> 16:37:49 (vanaf dat moment wordt het object zichtbaar in de huidige vorm)
Time-step: 1 sec
Observatory: STEREO-B
Instrument: SECCHI
Detector: COR-1
Measurement: White Light

Update 2

De camera waarmee het object werd gefilmd is uitgezet. Het is nu wachten op de eerste ooggetuigen die het verschijnsel met hun eigen apparatuur vast kunnen leggen. Dat zou niet zo lang meer op zich mogen laten wachten.

Update 1

De blauwe stip is inmiddels al een tijdje gevolgd door wetenschappers. De conclusie is onthutsend. Het is een planeet die vanaf half 2013 voor iedereen op aarde zichtbaar zal worden. Gevolgd door de Blue Star Kachina komt de Red Star Kachina die vanaf de aarde zichtbaar zal zijn als een tweede zon.

httpsv://www.youtube.com/watch?v=zElEsWubr4Q#!

Originele post (21-03-2013)

Mijn zoektocht naar de Blue Star Kachina heeft me eindelijk gebracht bij een specifieke website. In het bijzonder ben ik geïnteresseerd geraakt in de verhalen die verschijnen op de website Pole Shift. Op die website worden er beschrijvingen gegeven van een hemellichaam dat ons zonnestelsel is binnengekomen. De voorspellingen die er op de website worden gedaan worden langzaam maar zeker meer en meer realiteit. De bron van de website is wel wat vreemd. De voorspellingen worden ontvangen door channeling van buitenaardsen die van Zeta Reculi komen. Ik zal in het midden laten wat mijn mening daarover is. Feit is wel dat ze al sinds 2005 de huidige gebeurtenissen aangaande het weer voorspellen en dat ze bijzonder helder en technisch onderbouwd weten te vertellen wat er gaande is.

Zij wijzen erop dat de aarde niet meer draait, maar hobbelt doordat er een bijzonder sterke magnetische kracht op de aarde duwt. Hierdoor krijg je hetzelfde als dat je twee magneten met dezelfde pool naar elkaar duwt. De sterkste duwt de zwakste weg. Door deze beweging worden delen van de aarde in een klap naar boven of beneden gedrukt. Concreet betekent het dat bijvoorbeeld Europa ineens veel noordelijker komt te liggen ten opzichte van de normale stand van de zon, of juist veel zuidelijker. Het gevolg is dat wij ook de temperaturen van die noordelijke of juist zuidelijke gebieden krijgen. Als je goed kijkt naar de extreme wisselingen in temperatuur dan zie je het bewijs van dit proces.

Earth wobble

Maar waar is dat hemellichaam dan? Sinds een tijdje houdt ook een groep amateur astrologen zich bezig met het vraagstuk of de Blue Star Kachina, ook wel Planet-X genoemd echt bestaat. Hun eigen onderzoek heeft verrassend bewijs opgeleverd. Er is een gigantisch hemellichaam zichtbaar op hun telescopen in het sterrenbeeld Waterman nabij de planeet Mercurius. Door de locatie waar het zich bevindt is het bijzonder lastig te zien vanaf de aarde. Dit zal echter gaan veranderen vanaf juni 2013. Dan zal dit hemellichaam zeer goed zichtbaar worden op aarde. Vanaf dat moment zal de hele mensheid weten dat we in de tijd van de grote overgang leven.

Voor de mensen die dachten dat 21-12-2012 de grote finale was: dit was in mijn ogen slechts het begin van het verhaal… Het is niet mijn intentie om angst te zaaien, verre van dat. Er is alleen iets gaande dat ons niet wordt verteld. Oordeel zelf…

httpsv://www.youtube.com/watch?v=kGvqRhugHrE

httpsv://www.youtube.com/watch?v=zJi_aAYNgUU

 

2 reacties op “Blue Star Kachina? (update 22)

Reacties zijn gesloten.

De waardering van www.bluekachina.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.8/10 gebaseerd op 30 reviews.