Wil je ervaren wat sjamanistisch healing traject bij een uitdaging als PTSS kan betekenen?

Posttraumatisch stress syndroom is een erg vervelende diagnose waar steeds meer mensen mee te kampen hebben. Door onze harde en onpersoonlijke samenleving lopen mensen die extreme stress ervaren steeds vaker vast. Omdat het sjamanisme op vier verschillende niveaus tegelijk werkt (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) kan het succesvol worden ingezet bij elke vorm van trauma. Hier is dan ook een opzet te vinden van hoe we te werk kunnen gaan bij een PTSS traject.

Voorbereidende sessies

Stap 1

Jouw verhaal en een kennismaking
1.30 uur

Tijdens deze sessie van maken we kennis. Je bespreekt waar je tegenaan loopt en je hoort wat eraan gedaan kan worden. Ook maak je kennis met een eerste reiniging. Het doel is om vertrouwen op te bouwen en je te laten wennen aan de energie waar we mee werken.

 129,00

Agnetha Stevens

Agnetha Stevens

Stap 2

Verwijderen van de zwaarte
1.30 uur

Tijdens deze sessie wordt je energetisch gereinigd en wordt er ruimte gecreëerd. Zo nodig wordt deze sessie nog een keer herhaald. Het doel van de sessie is om oude patronen te doorbreken en het cellulair geheugen van het lichaam te legen.

 129,00

Agnetha Stevens

Agnetha Stevens

Gezien worden, weer rust en ruimte krijgen en je oude patronen doorbreken

Trauma deprogrammering

Stap 3

Loskoppelen van trauma en deprogrammering
1.30 uur

Dit is een sessie waarin er door middel van een verlichtingstechniek deprogrammering van het trauma wordt gedaan. Het doel is om de verbinding tussen trauma en (energie)lichaam te verbreken.

 129,00

Agnetha Stevens

Agnetha Stevens

Stap 4

Afscheid nemen van je oude identiteit
2:15 uur

Dit is een sessie waarin de voorbereidingen die zijn gedaan in de afgelopen sessies worden benut. Het doel is om die delen van jezelf te hervinden die je hebt verloren door het trauma. Daarnaast mag je afscheid nemen van dat deel van jezelf dat je heeft beschermd tijdens deze lastige tijd.

 239,00

Martijn Stevens

Martijn Stevens

Jezelf hervinden door het loslaten van het verleden en je angsten

Reflectie en inwijding

Stap 5 optioneel

Evaluatie en bijsturen
1.30 uur

Als laatste gaan we evalueren waar je staat. Je kunt daarbij aangeven of je geholpen bent en of je nog problemen ervaart. Op basis van de uitkomst kunnen we besluiten om vervolgstappen te ondernemen of te stoppen.

 129,00

Agnetha Stevens

Agnetha Stevens

Stap 6 optioneel

Hatun Karpay Inwijding
2.15 uur

Optioneel kun je ervoor kiezen om een krachtige inwijding te ontvangen. Je kunt hiervoor kiezen als je echt de diepte in wilt met het verkrijgen van meer zelfinzicht. Martijn beslist of je hier klaar voor bent en je kunt zelf kiezen of je deze inwijding bij Agnetha of Martijn volgt.

 239,00

Martijn Stevens

Martijn Stevens

Inzicht verkrijgen in de eigenschappen die je hier hebben gebracht

Het bovenstaande schema is slechts een voorbeeld van wat er mogelijk is. Wat we hebben proberen weer te geven is dat de voorbereidende sessies door Agnetha worden gedaan. Daarin wordt vooral ruimte gemaakt en vormen we de basis voor het diepgaande werk.  Soms zijn er meerdere diepgaande sessies nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Deze sessies worden door Martijn begeleid.

Natuurlijk wordt er tussendoor ook geëvalueerd. De eindevaluatie is om een extra mogelijkheid om je ervaringen te delen en vragen te stellen een paar weken na de diepgaande sessies. Daar is vaak behoefte aan.

Veelgestelde vragen

Nee, er is zover we weten geen vergoeding mogelijk voor deze sessies. We zijn niet aangesloten bij een beroepsvereniging omdat dit ook beperkingen en onzekerheden voor ons met zich meebrengt. We vinden het systeem van zorgverzekeraars geen goed systeem omdat mensen daardoor vaak te weinig verantwoording nemen voor welke behandeling ze aangaan. Maar ook hier zijn voors en tegens voor te verzinnen. Samengevat is er dus geen vergoeding en moet het uit eigen zak worden betaald. Dat is de reden dat betaling per sessie mogelijk is.